Slide 1
Programma

Internationale TINY HOUSE – BEURSPROGRAMMA:

Tiny House Congres

ontvangst met koffie en thee

Jacqueline Tellinga is een Nederlandse planoloog die vernieuwende gebiedsontwikkelingen entameert, zowel op grote als op kleine schaal. Daarbij vindt ze het belangrijk dat mensen hun eigen huis en woonomgeving moeten kunnen maken. Ze publiceert in vakbladen en is auteur van Klein Wonen, De Grote Verbouwing, Burgerlijke Stedenbouw en Heilige Huisjes. Tellinga was als projectmanager verantwoordelijk voor de BouwEXPO Tiny Housing in Almere, een van Nederlands eerste gebouwde wijkjes met Tiny Houses dat internationaal veel aandacht heeft gekregen.

Jacqueline Tellinga is a Dutch planner who initiates innovative area developments, both on a large and on a small scale. She believes it is important that people should be able to create their own home and living environment. She publishes in professional journals and is the author of Klein Wonen, De Grote Verbouwing, Burgerlijke Stadbouw and Heilige Huisjes. As project manager, Tellinga was responsible for the Construction EXPO Tiny Housing in Almere, one of the Netherlands’ first built neighborhoods with Tiny Houses that has received a lot of international attention.

Her in der in Nederland ontstaan projecten met Tiny Houses, waar gemeenten op tijdelijk onbenutte terreinen het wonen in Tiny Houses toestaan. In Den Helder pakt men het anders aan: hier ontwikkeld Woningstichting Den Helder geen tijdelijk project, maar een volwaardige permanente woonwijk met ruim dertig flinke kavels waar bewoners hun eigen Tiny House op mogen bouwen of plaatsen. Wethouder Heleen Keur verteld over de uitdagingen die bij een dergelijk project komen kijken. Uitdagingen die met enthousiasme aangegaan en overwonnen zijn.

Alkmaar is de eerste Nederlandse gemeente die een omgevingsvergunning heeft afgegeven voor een pilot met Tiny Houses. Een braakliggend stuk grond is tijdelijk omgezet naar woonbestemming zodat vijf Tiny Houses en hun bewoners er konden neerstrijken, en een gezellig groen en sociaal buurtje mochten ontwikkelen. Wethouder Christian Braak staat aan de wieg van dit project en verteld waarom de gemeente al zo vroeg de waarde van deze innovatieve woonvorm inzag en er ruimte voor heeft willen maken.

Locatie, locatie

Waar moet een locatie voor een Tiny House-project aan voldoen?

Wanneer je op zoek gaat naar locaties die mogelijk geschikt zijn voor een woonproject met Tiny Houses zou je idealiter een checklist met randvoorwaarden hebben. Een kavelpaspoort als het ware. Hoe groot moet de kavel zijn? Welke voorzieningen zijn er nodig? Hoeveel huisjes moeten erop kunnen? In deze sessie gaan we antwoorden formuleren op die vragen.

Wij zijn Tiny House mensen

Hoe ziet de doelgroep voor een Tiny House woonproject eruit en wat kan deze betekenen voor de gemeente?

Gemeenten hebben te maken met verschillende doelgroepen op de woningmarkt, met verschillende behoeftes: hulpbehoevenden, eco-bewuste mensen, spoedzoekers, starters etcetera. Ook de Tiny House doelgroep bestaat uit verschillende mensen met verschillende behoeftes. Hoe kunnen we elkaar vinden in een Tiny House woonproject? Wat voor mensen haal je als gemeente in huis met zo”n project en wat kan deze groep voor de gemeente betekenen? Welke doelgroep heeft u als gemeente voor ogen?

Locatie, locatie

Waar moet een locatie voor een Tiny House project aan voldoen?

Wanneer je op zoek gaat naar locaties die mogelijk geschikt zijn voor een woonproject met Tiny Houses zou je idealiter een checklist met randvoorwaarden hebben. Een kavelpaspoort als het ware. Hoe groot moet de kavel zijn? Welke voorzieningen zijn er nodig? Hoeveel huisjes moeten erop kunnen? In deze sessie gaan we antwoorden formuleren op die vragen.

Wij zijn Tiny House mensen

Hoe ziet de doelgroep voor een Tiny House woonproject eruit en wat kan deze betekenen voor de gemeente?

Gemeenten hebben te maken met verschillende doelgroepen op de woningmarkt, met verschillende behoeftes: hulpbehoevenden, eco-bewuste mensen, spoedzoekers, starters et cetera. Ook de Tiny House doelgroep bestaat uit verschillende mensen met verschillende behoeftes. Hoe kunnen we elkaar vinden in een Tiny House woonproject? Wat voor mensen haal je als gemeente in huis met zo’n project en wat kan deze groep voor de gemeente betekenen? Welke doelgroep heeft u als gemeente voor ogen?

3

Bouwen voor de toekomst

Natuur inclusief, bio-based, klimaatneutraal, klimaat-adaptief, circulair bouwen

Tiny Houses hebben vanwege het kleine formaat een kleinere impact op de aarde. Minder bouwmaterialen, minder energie- en waterverbruik, en minder spullen in huis. Maar Tiny Houses lenen zich ook uitstekend voor de toepassing van bouwmethoden, bouwmaterialen en installaties die de toekomst hebben als het gaat om verantwoord, eco-bewust bouwen. Hoe kun je ervoor zorgen dat de Tiny Houses voldoen aan de standaarden van bouwen en wonen in de toekomst?

4

Tiny Houses en de Omgevingswet

Wat betekent de komst van de Omgevingswet voor Tiny House projecten

In 2021 treed de lang verwachtte Omgevingswet in werking. Deze wet zal 26 wetten over wonen, bouwen en ruimtelijke ordening in een klap vervangen en moet zaken vereenvoudigen. Welke wijzigingen zijn belangrijk voor Tiny House projecten en maakt de Omgevingswet het echt makkelijker om af te wijken van knellende regels, bijvoorbeeld als het een Tiny House woonproject betreft?

5

De balans tussen vrijheid en kwaliteit

Maatregelen om kwaliteit te borgen in een Tiny House woonproject

Hoe voorkom je verrommeling, onveilige en ongezonde woonsituaties? Hoe waarborg je de uitstraling van het project, van zowel de Tiny Houses als de omgeving? De gemeenten waar al Tiny House projecten in uitvoering zijn zoals de gemeente Leeuwarden en Midden Delfland, hebben uitvoerig nagedacht over dit vraagstuk en hebben creatieve oplossingen gevonden. Oplossingen die de kwaliteit borgen en tegelijkertijd ook nog voldoende vrijheid aan de bewoners overlaten om hun eigen huis en woonomgeving vorm te geven. We hebben hen gevraagd om deze oplossingen met ons te delen.

6

Tiny Houses als antwoord op woningnood

Hoe kan de Tiny House beweging bijdragen aan het oplossen van het woningbouwvraagstuk?

Grond met bestemming wonen is schaars en wanneer er een grondpositie vrij komt zijn er veel partijen die er aanspraak op willen maken. Gemeenten hebben de taak om woonruimte te verschaffen aan alle inwoners en moeten de beperkte ruimte zo efficiënt mogelijk benutten. Tiny Houses zijn een nieuwe woonvorm die op de m2 gezien niet het meest efficiënt omgaan met de ruimte, maar hebben daarentegen weer andere waarden die de gemeente helpen om doelstellingen te bereiken. Kan de Tiny House beweging toch bijdragen aan het oplossen van het woningbouwvraagstuk?

7

Wat kan een Tiny House woonproject bijdragen aan de groeiende zorgbehoefte?

We hebben te maken met een vergrijzende bevolking en een krimpend zorgbudget. Hoe organiseer je de groeiende zorgbehoefte en kunnen Tiny House woongemeenschappen hieraan bijdragen? Denk bijvoorbeeld aan mantelzorg en het gezamenlijk inkopen van zorg in woongemeenschappen. Er zijn inmiddels hele mooie voorbeelden van wooninitiatieven die rekening houden met de zorgvraag van de (ouder wordende) doelgroep. We hebben de initiatiefnemers van Erfdelen en Tiny House 4 all gevraagd ons te informeren over deze nieuwe woongemeenschappen.

PROGRAMMA:

Excursies

Op dag twee van het congres bieden we u de mogelijkheid om per touringcar succesvolle Tiny House projecten in Nederland te bezoeken. U kunt kiezen uit een excursie van een dag en een excursie van een halve dag, deze laatste biedt u de gelegenheid weer op tijd naar huis te reizen of meer tijd door te brengen op de expo.

Tiny House Alkmaar

Pilot project met vijf off-grid Tiny Houses voor vijf jaar. De bewoners hebben zich verenigd in een coöperatieve vereniging en zijn zelf eigenaar van de Tiny Houses.

Tiny House wijk in Den Helder

Permanente woonwijk met 30+ kavels waar bewoners een eigen Tiny House mogen bouwen of plaatsen. Twee van de Tiny Houses zijn gebouwd en verhuurd door de woningstichting.

BouwEXPO Tiny Housing in Almere 

Woonwijk met permanente en tijdelijke kavels voor Tiny Houses, voortgekomen uit een ontwerp prijsvraag. Er worden twaalf verschillende, onder architectuur gebouwde Tiny Houses bewoond in dit bijzondere buurtje in Almere Poort.

Tiny House project in de Duinvallei, Katwijk aan Zee

Er worden acht off-grid Tiny Houses bewoond in de Duinvallei, een participatie project waarbij de gemeente Katwijk tijdelijk grond beschikbaar heeft gesteld voor groene burgerinitiatieven.

Tiny House Delft

Een tijdelijk Tiny House woonproject in een stedelijke omgeving met off-grid Tiny Houses. Het is bijzonder om te zien hoe een wat ruwe, industriële locatie in korte tijd tot bloei komt door de komst van Tiny Houses en hun bewoners.


EXPO – Tiny House Beurs

Locatie: IJmuiden aan Zee https://basecamp-ijmuiden.nl/

Op het 3 ha. terrein zijn ca. 20 compleet ingerichte Tiny Huisjes te bezoeken.

Diverse fabrikanten uit binnen- en buitenland presenteren hun Tiny huisjes.

Daarnaast, in de grote tenten ca. 1.800m2 , staan diverse producenten van Tiny House producten en materialen die demonstraties geven van hun producten.

Er is uitgebreide parkeergelegenheid, maar het terrein is ook goed bereikbaar met OV bus 

lijn 382, brengt en haalt u voor de entree van het terrein.

EXPO Open van 10-18u  Donderdag t/m. Zaterdag

Link OV 9292

EXPO – Tiny house 

Block
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
0